ICE DISCO PROMOTIONAL

ICE_DISCO_2019_from_2019_

GIOVEDì, VENERDI E SABATO sera

ice DISCO PROMOTIONAL

ENTRATA 5.00 €

ENTRATA + PATTINI 10,00 €